Make your own free website on Tripod.com
JADUAL BILANGAN DGA-6
JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI  PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD)  (RM SEBULAN)
I.   GRED GAJI SSB:  DGA6    
II.   KOD GAJI KOMPUTER :  DG06A00   
III.  TARIKH KUATKUASA :  1.1.2002
JADUAL GAJI  SEKARANG  DGA6
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14
P1 1008.70 1056.00 1103.30 1150.60 1197.90 1245.20 1292.50 1339.80 1387.10 1434.40 1481.70 1529.00 1576.30 1623.60
 
P2 1073.60 1123.10 1172.60 1222.10 1271.60 1321.10 1370.60 1420.10 1469.60 1519.10 1568.60 1618.10 1667.60 1717.10
P3 1140.70 1192.40 1244.10 1295.80 1347.50 1399.20 1450.90 1502.60 1554.30 1606.00 1657.70 1709.40 1761.10 1812.80
JADUAL GAJI  BARU  DGA6
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14
P1 1109.57 1161.60 1213.63 1265.66 1317.69 1369.72 1421.75 1473.78 1525.81 1577.84 1629.87 1681.90 1733.93 1785.96
 
P2 1180.96 1235.41 1289.86 1344.31 1398.76 1453.21 1507.66 1562.11 1616.56 1671.01 1725.46 1779.91 1834.36 1888.81
P3 1254.77 1311.64 1368.51 1425.38 1482.25 1539.12 1595.99 1652.86 1709.73 1766.60 1823.47 1880.34 1937.21 1994.08
JADUAL GAJI  SEKARANG  DGA6
T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22
P1 1670.90 1718.20 1765.50 1837.00 1908.50 1980.00 2051.50 2123.00
P2 1766.60 1816.10 1890.90 1965.70 2040.50 2115.30 2190.10 2264.90
P3 1864.50 1942.60 2020.70 2098.80 2176.90 2255.00 2333.10 2411.20
JADUAL GAJI  BARU  DGA6
T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22
P1 1837.99 1890.02 1942.05 2020.70 2099.35 2178.00 2256.65 2335.30
P2 1943.26 1997.71 2079.99 2162.27 2244.55 2326.83 2409.11 2491.39
P3 2050.95 2136.86 2222.77 2308.68 2394.59 2480.50 2566.41 2652.32
1