Make your own free website on Tripod.com
JADUAL BILANGAN DGA-5
JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI  PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) (RM SEBULAN)
I.   GRED GAJI SSB:  DGA5
II.   KOD GAJI KOMPUTER :  DG05A00
III.  TARIKH KUATKUASA :  1.1.2002
JADUAL GAJI  SEKARANG :  DGA5
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
P1 1743.50 1815.00 1886.50 1958.00 2029.50 2101.00 2172.50 2244.00 2315.50 2387.00
 
P2 1818.30 1893.10 1967.90 2042.70 2117.50 2192.30 2267.10 2341.90 2416.70 2491.50
P3 1896.40 1974.50 2052.60 2130.70 2208.80 2286.90 2365.00 2443.10 2521.20 2599.30
JADUAL GAJI  BARU :  DGA5
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
P1 1917.85 1996.50 2075.15 2153.80 2232.45 2311.10 2389.75 2468.40 2547.05 2625.70
 
P2 2000.13 2082.41 2164.69 2246.97 2329.25 2411.53 2493.81 2576.09 2658.37 2740.65
P3 2086.04 2171.95 2257.86 2343.77 2429.68 2515.59 2601.50 2687.41 2773.32 2859.23
1