Make your own free website on Tripod.com
JADUAL BILANGAN DGA-4
JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI  PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) (RM SEBULAN)
I.   GRED GAJI SSB: DGA4
II.   KOD GAJI KOMPUTER :  DG04A00
III.  TARIKH KUATKUASA :  1.1.2002
JADUAL GAJI SEKARANG :  DGA4
T1 T2 T3 T4 T5 T6
P1 2172.50 2244.00 2315.50 2387.00 2458.50 2530.00
P2 2247.30 2322.10 2396.90 2471.70 2546.50 2621.30
 
P3 2325.40 2403.50 2481.60 2559.70 2637.80 2715.90
JADUAL GAJI  BARU :  DGA4
T1 T2 T3 T4 T5 T6
P1 2389.75 2468.40 2547.05 2625.70 2704.35 2783.00
P2 2472.03 2554.31 2636.59 2718.87 2801.15 2883.43
 
P3 2557.94 2643.85 2729.76 2815.67 2901.58 2987.49
1