Make your own free website on Tripod.com
JADUAL BILANGAN DG-2
JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BERIJAZAH (RM SEBULAN)
I.   GRED GAJI SSB : DG2
II.   KOD GAJI KOMPUTER : DG02000
III.  TARIKH KUATKUASA :  1.1.2002
JADUAL GAJI SEKARANG :  DG2
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
P1 3383.60 3544.20 3704.80 3865.40 4026.00 4186.60 4347.20
P2 3550.80 3718.00 3885.20 4052.40 4219.60 4386.80 4554.00
P3 3724.60 3898.40 4072.20 4246.00 4419.80 4593.60 4767.40
JADUAL GAJI BARU :  DG2
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
P1 3721.96 3898.62 4075.28 4251.94 4428.60 4605.26 4781.92
P2 3905.88 4089.80 4273.72 4457.64 4641.56 4825.48 5009.40
P3 4097.06 4288.24 4479.42 4670.60 4861.78 5052.96 5244.14
1