Make your own free website on Tripod.com

22 Muharram 1423H

05 April 2002

JUMAAT

Tahun

Masa

Perkara

 

Tajuk

 

Aktiviti Guru & Murid:

 

 

 

Objektif

 

Alat

 

Penerapan Nilai

: 3D

: 7.10—7.40

:  Aqidah

 

: Allah Maha Adil

 

 

1- Guru menerangkan maksud ADIL dan contoh.

2–Guru membezakan keadilan Allah dan keadilan makhluk

3– Guru menanamkan keyakinan bahawa Allah itu Maha Adil

 

: Murid boleh memahami maksud ADIL dan berusaha beramal dengannya.

 

: Buku Teks

 

: Murid beramal dengan akhlak yang mulia.

 

Tahun

Masa

Perkara

 

Tajuk

 

Aktiviti Guru & Murid:

 

 

 

Objektif

 

Alat

 

Penerapan Nilai

: 2Z / 2B

: 8.10—8.40 / 11.00—11.30

: Aqidah

 

: Allah Maha Mengetahui

 

1– Guru menerangkan maksud maha mengetahui.

2– Guru menjelaskan beza Allah mengetahu dan manusia mengetahui.

3– Bersoala jawab dengan murid.

 

 

: Murid memahami dan meyakini bahawa Allah mengetahui segala sesuatu.

 

: Buku Teks

 

: Murid mampu memelihara Aqidah mereka.

 

Tahun

Masa

Perkara

 

Tajuk

 

Aktiviti Guru & Murid:

 

 

 

Objektif

 

Alat

 

Penerapan Nilai

: 1Z

: 9.10—9.40

: Iqra’

 

: Huruf Hijaiyyah bersambung berbagai baris..

 

1- Guru menunjukkan kalimah yang bersambung dan berbagai baris.

2– Guru menunjukkan contoh sebutan kalimah berkenaan.

3– Murid menyebut beramai kalimah bersambung berbagai baris.

 

 

: Murid boleh membaca kalimah bersambung dengan betul dan lancer.

 

: Buku Iqra’

 

: Menanam sikap suka membaca Quran.