Make your own free website on Tripod.com

25 Muharram 1423H

08 April 2002

ISNIN

Tahun

Masa

Perkara

 

Tajuk

 

Aktiviti Guru & Murid:

 

 

 

Objektif

 

Alat

 

Penerapan Nilai

: 2Z / 2B

: 7.40—8.10 / 11.00—11.30

:  Pelajaran JAWI

 

: Sukukata terbuka dan tertutup

 

 

1- Guru menunjukkan kad kalimah contoh sukukata terbuka dan tertutup.

2–Guru membunyikan kalimah berkenaan.

3– Guru meminta murid mengeja dan membunyikan suku kata tersebut.

 

: Murid boleh mengenal jenis sukukata dan mengejanya dengan betul

 

: Kad Sukukata / Buku kerja Motivasi

 

: Murid suka membaca dalam Jawi.

 

Tahun

Masa

Perkara

 

Tajuk

 

Aktiviti Guru & Murid:

 

 

 

Objektif

 

Alat

 

Penerapan Nilai

: 3D

: 8.10 -8.40

: Akhlak

 

: Saling Bermaafan

 

1– Guru menerangkan maksud bermaafan.

2– Guru menjelaskan faedah bermaafan sesame insan.

3– Bersoala jawab dengan murid.

 

 

: Murid memahami maksud bermaafan dan tujuannya.

 

: Buku Teks

 

: Sentiasa mengamalkan cara hidup yang sihat.

 

Tahun

Masa

Perkara

 

Tajuk

 

Aktiviti Guru & Murid:

 

 

 

Objektif

 

Alat

 

Penerapan Nilai

: 1Z

: 9.10—9.40

: Pelajaran JAWI

 

: Mengenal Sukukata terbuka dan tertutup.

 

1- Guru menunjukkan kalimah sukukata terbuka dan tertutup.

2– Guru menunjukkan contoh sebutan sukukata yg betul.

3– Murid mengeja sukukata bersama guru.

 

 

: Murid boleh membaca sukukata dengan betul dan lancer.

 

: Buku teks.

 

: Menanam sikap suka dengan tulisan Jawi.